Διαδικασία Εξυπηρέτησης

stepsΗ διαδικασία  που  ακολουθείται για  την χρήση  των  υπηρεσιών του «Θεραπεία = Ελπίδα» είναι:

1) Δωρεάν αξιολόγηση του   παιδιού από την επιστημονική υπεύθυνη  του «Θεραπεία = Ελπίδα»,  Ειρήνη  Κιάμου (παθολόγος λόγου  και ομιλίας)  και τους συνεργάτες της.

2) Παραπομπή του παιδιού, αν χρειάζεται,   σε   Νοσοκομείο    Παίδων στην  Αθήνα για την έκδοση του παραπεμπτικού σημειώματος για τον ασφαλιστικό φορέα.

3) Έναρξη  μαθημάτων/συνεδριών με ειδ. παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές και θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.