Δωρεάν Εξυπηρέτηση

Η “Θεραπεία=Ελπίδα” έχει σαν πρωταρχικό στόχο της την παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Για το λόγο αυτό, προσφέρει τις υπηρεσίες της ΔΩΡΕΑΝ σε όσους προσκομίσουν βεβαίωση ή βιβλιάριο απορίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση βιβλιαρίου απορίας παρακαλώ απευθυνθείτε στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.