Ειδικά Μαθησιακά Προγράμματα

μαθητηςΤα ειδικά μαθησιακά προγράμματα είναι προγράμματα παρέμβασης για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και μειωμένη σχολική απόδοση. Η δυσλεξία, η δυσαναγνωσία, η δυσορθογραφία, η δυσαριθμησία, η δυσγραφία αλλά και οι δυσκολίες μάθησης λόγω δευτερογενών παραγόντων (αυτισμό, νοητική υστέρηση) είναι μαθησιακές δυσκολίες στις οποίες κρίνεται απαραίτητο να γίνει κάποια παρέμβαση προκειμένου το παιδί να βοηθηθεί και να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σχολικής του ύλης.

Οι εξειδικευμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται έχουν ως στόχο την βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων του παιδιού. Ένα ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία και αποτελείται από παρεμβάσεις που προωθούν την ανάπτυξη εννοιών, την κατανόηση ποσοτήτων, την προμαθηματική σκέψη και γενικά την προετοιμασία για την ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. Για τα παιδιά σχολικής ηλικίας οι παρεμβάσεις προσανατολίζονται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, μνήμης και μαθηματικής σκέψης.