Λογοθεραπεία

Ποιος είναι ο Λογοπεδικός ή Παθολόγος Λόγου Ομιλίας;

Ανήκει στα επαγγέλματα και είναι εκπαιδευμένος να διαγνώσκει και να θεραπεύει παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές στο Λόγο και την Ομιλία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάσκηση του επαγγέλματος είναι η απόκτηση πτυχίου στο επίπεδο Μaster ή του Διδακτορικού καθώς και η αναγνώριση των ικανοτήτων του ειδικού από τον Αμερικάνικο Σύλλογο ΑSHA (American Speech and Hearing Association).

timthumb

Tι υπηρεσίες προσφέρει ένας Λογοπεδικός ή Παθολόγος Λόγου και  Ομιλίας;

Η προσφορά τους εντάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή αποκατάσταση της προφορικής επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν:

  1. Άτομα με διαταραχές στην άρθρωση (πχ αντικατάσταση διαφόρων ήχων: «θούπα» αντί για «σούπα», «φάλασσα»αντί για «θάλασσα», «γούχα» αντί για «ρούχα»…) ούτως ώστε να μάθουν τη σωστή εκφορά διαφόρων φωνημάτων  (γραμμάτων).
  2. Άτομα με τραυλισμό ώστε να μιλούν με μεγαλύτερη ευχέρεια.
  3. Παιδιά με διαταραχές στο λόγο τους (ανωριμότητα στην ανάπτυξη ή αργή εξέλιξη στην ανάπτυξη του λόγου τους) ώστε να αναπτύξουν την προφορική τους έκφραση (σύνταξη, λεξιλόγιο, σωστή χρήση καταλήξεων…)
  4. Βαρήκοα άτομα ώστε να αναπτύξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προφορική τους επικοινωνία.
  5. Άτομα με διαταραχές της φωνής (π.χ. βραχνάδα, ιδιαίτερα ψιλή φωνή, χαμηλή ή πολύ δυνατή φωνή) ώστε να βελτιώσουν τη φωνή τους.
  6. Ενήλικες μετά από αφαίρεση του λάρυγγα για ανάπτυξη της ομιλίας μέσω του οισοφάγου.
  7. Άτομα με αφασία ως αποτέλεσμα κάκωσης ή εγκεφαλικού επεισοδίου για να αναπτύξουν τις εναπομείναντες δυνατότητες τους για προφορική επικοινωνία.
  8. Συμβουλευτική σε ένα ευρύ πλαίσιο για την πρόληψη των διαταραχών του Λόγου και της Ομιλίας.
  9. Σχεδιασμός και συμμετοχή σε έρευνες που θα ανοίξουν νέα προοπτικές για την αποκατάσταση των διαταραχών του Λόγου και της Ομιλίας.