Δωρεάν Πρόγραμμα Διαύγειας στο γηροκομείο Πάρου

Η “Θεραπεία=Ελπίδα” ανέλαβε ΔΩΡΕΑΝ την αναδιάρθρωση του γηροκομείου Πάρου, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η λειτουργικότητα των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί. Η δράση αυτή ονομάζεται “Διαύγεια στην Τρίτη Ηλικία” και περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση των ηλικιωμένων σχετικά με την διαύγεια τους
 • Αξιολόγηση της κατάποσης
 • Αξιολόγηση του προφορικού τους λόγου (δυσαρθρία, αφασία)
 • Εφαρμογή εξατομικευμένων παρεμβάσεων που προωθούν τη διαύγεια των γερόντων
 • Πρόγραμμα σίτισης
 • Χρήση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας για ασθενείς που δεν θα καταφέρουν να έχουν προφορική επικοινωνία
 • Λογοθεραπεία
 • Ομαδικές δραστηριότητες για να ενισχυθεί η κοινωνικοποίηση τους
 • Αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας και της ρουτίνας του γηροκομείου έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους του προγράμματος διαύγειας και των ευρωπαϊκών γηριατρικών προτύπων.

DSCN1665

Πιο συγκεκριμένα, στις υπηρεσίες της θεραπευτικής ομάδας συμπεριλαμβάνονται θεραπευτικές συνεδρίες που στόχο έχουν:

 • την νοητική διαύγεια και εγρήγορση των γερόντων
 • την αυτοεξυπηρέτηση τους
 • την βελτίωση των δυσκολιών σίτισης
 • την βελτίωση της ομιλίας και τον λόγο
 • την κοινωνικοποίηση τους
 • τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δομημένων ομαδικών και ατομικών προγραμμάτων για το σύνολο των φιλοξενούμενων
 • την εκπαίδευση του προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος

 

IMG_0707_blur

 

Παρακολουθήστε εδώ σχετικό βίντεο, στο οποίο η κ. Κιάμου παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα.