Συμβουλευτική Γονέων

parentsΗ συμβουλευτική γονέων είναι μία εποικοδομητική διαδικασία που σκοπό έχει να βοηθήσει τους γονείς να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά και με επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό ρόλο τους. Περιλαμβάνει την ενημέρωση τους για θέματα που αφορούν στις δυσκολίες των παιδιών τους, την εκπαίδευσή τους σε τεχνικές διαχείρισης και αντιμετώπισης αλλά και την διαχείριση των δικών τους δύσκολων συναισθημάτων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Επιπρόσθετα, η συμβουλευτική γονέων, δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα και περιστατικά από την καθημερινότητα τους με τα παιδιά και να πάρουν συγκεκριμένες συμβουλές και κατευθύνσεις πάνω σε αυτά.

Η διαδικασία αυτή έχει ευεργετικά αποτελέσματα για ολόκληρη την οικογένεια αφού καθιστά τους γονείς ικανότερους να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο και απαιτητικό ρόλο τους. Ο συνδυασμός της συμβουλευτικής γονέων με ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τις συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα.