Τι είναι η αισθητηριακή ολοκλήρωση;

Η θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (Α.Ο.) αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 με ’70 από την Εργοθεραπεύτρια και Ψυχολόγο Jean Ayres. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην ομαλή λήψη εξωτερικών ερεθισμάτων, που πραγματοποιείται από διάφορα μέλη του σώματος (π.χ. μάτια, αυτιά, δέρμα) την καταγραφή και την ερμηνεία αυτών από τον εγκέφαλό. Έτσι η ομαλή λειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι σημαντική για την ολοκλήρωση καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως ενδυμασία, σίτιση, κοινωνικοποίηση, εκπαίδευση και εργασία. Δυσλειτουργία αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι μια διαταραχή κατά την οποία τα αισθητηριακά δεδομένα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο και αυτό μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην ανάπτυξη, στην επεξεργασία της πληροφορίας και τελικά στη συμπεριφορά του ατόμου.

Σε ποια αισθητηριακά συστήματα απευθύνεται;

 • Απτικό, οπτικό, οσφρητικό, γευστικό, ακουστικό σύστημα
 • Αιθουσαίο σύστημα (υπεύθυνο για την θέση του σώματος στον χώρο σε σχέση με την θέση της κεφαλής και επίσης για το μυϊκό τόνο)
 • Κιναίσθηση (για την εσωτερική ενημερότητα της θέσης και κίνησης των μερών του σώματος)
 • Συνδυασμός όλων των παραπάνω (που είναι και η οργανωμένη νευρομυϊκή υπόσταση του ανθρώπου

Σε ποιους απευθύνεται;

Ομάδες που παρουσιάζουν συνήθως διαταραχή αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι:

 • Βρέφη που έχουν γεννηθεί πρόωρα
 • Παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 • Παιδιά με εγκεφαλική βλάβη

Βασικές αρχές της θεραπευτικής παρέμβασης

 • Είναι προσεκτικά σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά.
 • Είναι δυναμική, δηλαδή είναι ευέλικτη, ανοικτή σε αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες και την διάθεση του παιδιού.
 • Είναι διασκεδαστική, διότι σκοπός είναι το παιδί να την αντιλαμβάνεται σαν παιχνίδι για την καλύτερη συνεργασία.
 • Βοηθάει στην ανάπτυξη αυτοσεβασμού, διότι βασίζεται στις δυνατότητες και όχι στις αδυναμίες του παιδιού.
 • Ενεργοποιεί τις αισθήσεις, η θεραπεία απευθύνεται συνολικά σε όλα τα αισθητηριακά συστήματα του παιδιού.
 • Είναι αμφίδρομη, η καλή συνεργασία του παιδιού με τον θεραπευτή είναι απαραίτητη.

Βασικοί θεραπευτικοί στόχοι

 • Να δώσουμε στο παιδί αισθητηριακές πληροφορίες που βοηθούν στην οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την λήψη και ερμηνεία των ερεθισμάτων.
 • Να βοηθήσουμε το παιδί στο συντονισμό και έλεγχο της αισθητηριακής πληροφορίας.
 • Να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτύξει μια πιο οργανωμένη αντίδραση στο αισθητηριακό ερέθισμα.