Χρήση Ασφαλιστικού Φορέα

brilliant_ideaΣτο “Θεραπεία=Ελπίδα” εξυπηρετήστε με επιβάρυνση του ασφαλιστικού σας φορέα. Η διαδικασία που ακολουθείται για να εξυπηρετηθεί ένα παιδί ή ένας ενήλικας περιλαμβάνει την έκδοση παραπεμπτικού σημειώματος το οποίο κατατίθεται στον ασφαλιστικό σας φορέα μαζί με τις αποδείξεις του κάθε μήνα, έτσι ώστε να αποζημιώνεστε για το κόστος των θεραπειών λίγο μόνο διάστημα μετά την κατάθεση των εντύπων.

Η διαδικασία αυτή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στον κάθε χρήστη υπηρεσιών την θεραπεία του χωρίς αυτό να σημαίνει οικονομική επιβάρυνση, αφού στις δύσκολες εποχές που διανύουμε αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για κάθε νοικοκυριό και οικογένεια.

Στόχος μας είναι οι θεραπευτικές υπηρεσίες του ”Θεραπεία=Ελπίδα” να είναι προσβάσιμες σε όλους αφού πιστεύουμε ότι η διαχείριση και επίλυση των δυσκολιών μας είναι όχι απλά ανάγκη αλλά δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ασφαλιστικού σας φορέα και τις παροχές που μπορεί να σας προσφέρει, επικοινωνήστε μαζί μας.