Ψυχοθεραπεία

psychotherapyΗ ψυχοθεραπεία είναι μία εμπιστευτική, διαδραστική διαδικασία μεταξύ ενός ατόμου ή μιας ομάδας και ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας. Σκοπός της είναι η εξερεύνηση σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων ή την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων λειτουργίας.

 

Οι ψυχοθεραπευτές χρησιμοποιούν μια σειρά από επιστημονικές τεχνικές  για να βοηθήσουν το άτομο να εκφράσει, να αναλύσει, να κατανοήσει καλύτερα, να διαχειριστεί και να επιλύσει τα θέματα που τον/την απασχολούν. Η βιωματική  αλλαγή, η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων για την πιο αποτελεσματική οικοδόμηση σχέσεων, η εκμάθηση τεχνικών διαλόγου και επίλυσης προβλημάτων, και η προσαρμογή δυσλειτουργικών συμπεριφορών είναι μόνο μερικοί από τους τομείς με τους οποίους ασχολείται η ψυχοθεραπεία. Στόχος είναι πάντα η βελτίωση της ψυχικής υγείας του ατόμου ή της ομάδας (π.χ. μίας οικογένειας).

 

psych_child

Η ψυχοθεραπεία παιδιών, ακoλουθεί τις ίδιες αρχές με αυτή των ενηλίκων, χρησιμοποιεί όμως τεχνικές προσαρμοσμένες στην ηλικία και τη νοητική ικανότητα του παιδιού. Συνηθισμένα θέματα που αντιμετωπίζονται ψυχοθεραπευτικά κατά την παιδική ηλικία είναι ο παιδικός θυμός και η επιθετικότητα, η θέσπιση ορίων, το παιδικό άγχος και οι φοβίες, τα αισθήματα κατάθλιψης ή πένθους στην οικογένεια και άλλα παρόμοια θέματα.